Passion för lärande januari 2016: Pedagogik framför teknik

Input viktig för output

Enbart en bra förstärkare räcker inte för bra ljud. Oavsett hur avancerad den är blir det inte något välljud om inte tonen som går in, inputen, är ren och tydlig. Om den är dissonant blir ljudet ut, ouputen, likaså. Denna sanning för musikälskare är tillämplig även vad gäller datorns plats i skolan.

Datorn är i skolan för att stanna. Rätt använd ger datorn stora pedagogiska vinster. Men, för att återvända till analogin med ljud och förstärkare, datorn i sig gör inte någon större nytta. Det viktigaste är att man som skola har en gemensam idé av vad lärande innebär och hur det går till. Finns denna på plats, genom ett pedagogiskt ledarskap på alla nivåer i skolan, kan datorn bli en förstärkare och leda till ett effektivare lärande och i längden bättre studieresultat.

Täby Enskilda är sedan fem år en så kallad en-till-en-skola. Varje elev har en dator. Kolleger från andra skolor undrar ibland hur vi gjorde och vad de kan lära sig av våra framgångar. Det korta och trista svaret är att det inte finns någon “quick fix”. Varje skola måste hitta sin väg framåt och hur man ska använda datorn i undervisningen.

Skärmavbild 2016-01-10 kl. 16.39.04.png

Kärnan i formativ bedömning

Formativ bedömning är inte något entydigt eller enkelt begrepp. Det står för åtskilliga saker. Kanske är begreppet i sig, eller det synonyma bedömning för lärande, numera så urvattnat att det blir otydligt. Dylan Wiliam och Siobhán Leahy reflekterar över detta i Embedding formative assessment (Handbok i formativ bedömning) och menar att det är mer intressant att tala om undervisning och bedömning som är effektiv, som innebär att eleverna lär sig. Det finns inte en svensk skola idag som inte säger sig “använda” formativ bedömning. (Tyvärr ser många fortfarande formativ bedömning just som en metod, något man tar till ibland, snarare än ett förhållningssätt som genomsyrar pedagogiken fullständigt.)

För mig som rektor, pedagogisk ledare, är kärnan i formativ bedömning att läraren får så mycket information som möjligt om hur effektiv undervisningen är. Det kan förstås ske på många sätt. I vår skola talar vi om tre centrala begrepp, process, reflektion och portfölj, PRP. Kanske är R:et det viktigaste. Det är min övertygelse att det är i reflektionen som lärandet sker. I det invanda sker inget lärande. Det är slentrianmässiga handlingar som är nödvändiga men i grunden repetitiva. Men när vi ställs inför något nytt, något som inte är automatiserat, kastas vi ut i det ovissa. Det är här som en möjlighet till lärande finns. Kanske klarar vi av situationen vi ställs inför på ren instinkt, ren tur, och om den inte åtföljs av en faktisk reflektion, en analys av vad som skedde och varför, uppstår inget varaktigt lärande. Ställs vi inför en liknande situation igen är risken stor att vi inte hanterar den på ett klokare sätt utan kanske på samma sätt igen. Men genom den strukturerade och styrda reflektionen får vi formulera vad det var som fungerade bra respektive mindre bra. Vi rustar oss inför nästa utmaning, nästa oväntade situation med en mer utvecklad erfarenhetsbank. Med andra ord: vi lär oss.

Skärmavbild 2016-01-10 kl. 16.39.28

Lärandeprocessen angår alla i skolan

I detta processtyrda arbete är datorn överlägsen. Med enkla medel (jag gillar akronymen KISS, keep it simple, stupid) som delade dokument i exempelvis Google Drive kan eleven själv följa sin egen utveckling och göras medveten om nycklar till effektivt lärande. Datorn kan via enkla måltjänster bli möjliggörare av såväl processen, reflektionen som portföljen. Den här modellen, i all sin enkelhet, är inte begränsad till eleverna. Alla lärare skriver sin egen lärardeklaration inför varje läsår (eller som vi kallar det, lärår) i vilken analys och eftertanke kring föregående år följs av nya mål och ambitioner inför det nya. Allt utifrån egna anteckningar och reflektioner som förts kontinuerligt i den egna digitala portföljen. I en lärande organisation som skolan är bär alla lärandet. Vi lever som vi lär.

Kärnan i att bli lärd, upplyst, är att bli medveten om hur lärandet går till och hur man lär sig bäst. Det varaktiga lärandet är i stor utsträckning ett som förvärvats genom egna konkreta erfarenheter snarare än abstrakta teoretiseringar. Att som elev regelbundet reflektera över det egna lärandet, de egna landvinningarna i skolans alla ämnen, innebär en fungerande syntes av konkretion och abstraktion. Det abstrakta lärandet har blivit formulerat och därmed så konkretiserat som det bara är möjligt.

Skärmavbild 2016-01-10 kl. 16.39.04.png

Pedagogik framför teknik

Men, säger den skeptiskt lagde, detta har väl alltid varit möjligt att göra, även före datorns tid? Förvisso, men det var krångligt, svårt och i längden ohållbart. Med datorn blir PRP-förhållningssättet fokuserat och hanterligt. Tillgängligheten och smidigheten gör att tröskeln blir låg. Lärandeprocessen blir synliggjord och överskådlig på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

När denna i mitt tycke nödvändiga grundbult är på plats kan lärare och elever ta ytterligare steg och utforska datorns alla möjligheter. Och de är naturligtvis åtskilliga. Men signalen in måste först vara ren och tydlig. Annorlunda uttryckt: pedagogik framför teknik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s