Passion för lärande november 2016: Passion för lärare!

Lärare är ingen homogen grupp. Ibland kan man få det intrycket när skolan diskuteras på olika sätt. Men, naturligtvis är det inte möjligt att karakterisera en så stor och varierad yrkesgrupp med några enkla ord. Sanningen torde vara att den är precis lika heterogen som många andra yrkesgrupper. På samma sätt som vi möter både fantastiska och mediokra läkare, skickliga och taffliga mäklare eller skarpa och ofokuserade jurister – på samma sätt är våra skolor fyllda av lärare som är allt från lysande till tämligen medelmåttiga.

Men, till skillnad från en halvdan jurist, en slarvig mäklare eller en ointresserad läkare, är läraren en person som vi har anförtrott våra barn till – under ofta en ganska lång tidsperiod. Därmed blir lärarens alla professionella förmågor centrala för oss. Sannolikt blir den långsiktiga förmågan att bygga och bibehålla en respektfull relation den allra viktigaste. Att kort och flyktigt träffa en patient, kund eller klient är i det perspektivet inte alls lika krävande. Eller belönande.

Som rektor är jag oerhört stolt över “mina” lärare. Den skeptiske kan ju förstås invända att så säger nog alla rektorer. Kanske är det så. Men, det är skillnad mellan att bara säga något och att faktiskt mena det man säger. Jag är stolt över min skolas lärare. Alla och envar. På riktigt. Under kortare eller längre tid har mina lärare varit med och skapat den kultur som råder på vår skola. Faktum är att det arbetet sker hela tiden. Det blir aldrig färdigt. Tillsammans skapar vi varje dag det som är Täby Enskilda.

En skicklig lärare kan egentligen göra, i stort sett, vilket jobb som helst som rör någon form av ledarskap. En kompetent lärare kan leda, driva, inspirera och utveckla medarbetare i vilken organisation som helst. En framgångsrik lärare kan anpassa sig till de flesta situationer, analysera läget och vidta lämpliga åtgärder för att uppnå det uppsatta målet. Det är däremot ofta ganska svårt att hävda det omvända. Att ta in en läkare, mäklare eller jurist i skolan för att bemästra de komplexa situationer, möten och utmaningar som är lärarens vardag, låter sig i regel inte göras utan att bekymmer uppstår.

Bland lärarens åtskilliga “USP:er” (Unique Selling Point) tror jag att den viktigaste är just det pedagogiska handlaget. Förmågan att i stunden, med gruppens och individens bästa för ögonen, organisera arbetet, leda, stimulera och i ett närvarande tillstånd se alla. Med gester, tonfall, blickar, leenden och naturligtvis rösten få alla att känna sig viktiga, välkomna och delaktiga. Detta gör den professionella läraren. Det sitter i ryggmärgen.

För trettonde året i rad är det med påtaglig stolthet som jag, som rektor, har den stora glädjen att tillsammans med våra suveräna lärare bjuda in till en föreläsningskväll. Många av er (drygt 200 personer!) har redan hunnit anmäla er, men jag påminner gärna om detta. Och ni som läser detta för första gången, det är ännu inte för sent att anmäla sig! Onsdag 16 november bjuder vi in till föreläsning och därefter middag. Klassisk Täby Enskilda-mat signerad våra kockar Tobias och Caroline. Allt för att du ska få en “smak” för vad vår skola står för. Elev för en kväll helt enkelt.

Så, ta chansen! Klicka på inbjudan och gör ditt val så snart som möjligt – senast fredag 11 november. (Ange gärna även ett andrahandsval.) Seså, ge dig nu hän åt passionen för lärande och passionen för lärare!