RR #8: En skicklig lärare kan göra det mesta

Lärare är ingen homogen grupp. Ibland kan man få det intrycket när skolan diskuteras på olika sätt. Men, naturligtvis är det inte möjligt att karakterisera en så stor och varierad yrkesgrupp med några enkla ord. Sanningen torde vara att den är precis lika heterogen som många andra yrkesgrupper. På samma sätt som vi möter både fantastiska och mediokra läkare, skickliga och taffliga mäklare eller skarpa och ofokuserade jurister – på samma sätt är våra skolor fyllda av lärare som är allt från lysande till tämligen medelmåttiga.

Men, till skillnad från en halvdan jurist, en slarvig mäklare eller en ointresserad läkare, är läraren en person som vi har anförtrott våra barn till – under ofta en ganska lång tidsperiod. Därmed blir lärarens alla professionella förmågor centrala för oss. Sannolikt blir den långsiktiga förmågan att bygga och bibehålla en respektfull relation den allra viktigaste. Att kort och flyktigt träffa en patient, kund eller klient är i det perspektivet inte alls lika krävande. Eller belönande.

En skicklig lärare kan egentligen göra, i stort sett, vilket jobb som helst som rör någon form av ledarskap. En kompetent lärare kan leda, driva, inspirera och utveckla medarbetare i vilken organisation som helst. En framgångsrik lärare kan anpassa sig till de flesta situationer, analysera läget och vidta lämpliga åtgärder för att uppnå det uppsatta målet. Det är däremot ofta ganska svårt att hävda det omvända. Att ta in en läkare, mäklare eller jurist i skolan för att bemästra de komplexa situationer, möten och utmaningar som är lärarens vardag, låter sig i regel inte göras utan att bekymmer uppstår.

Bland lärarens åtskilliga “USP:er” (Unique Selling Point) tror jag att den viktigaste är just det pedagogiska handlaget. Förmågan att i stunden, med gruppens och individens bästa för ögonen, organisera arbetet, leda, stimulera och i ett närvarande tillstånd se alla. Med gester, tonfall, blickar, leenden och naturligtvis rösten få alla att känna sig viktiga, välkomna och delaktiga. Detta gör den professionella läraren. Det sitter i ryggmärgen.

Annons