Passion för lärande december 2019: Kultur och koriander

Fullt logiskt men ändå lite knäppt, eller? 

Fredag 13 december släpper vi vår fjärde bok, lagom till jul. För tio år sedan, när vi fyllde tio, gav vi ut en tämligen normal jubileumsbok, Täby Enskilda Gymnasium – det första decenniet. Bok två var en kokbok ett par år år efter att vi lagt om hela vår skolmatslösning från trist och anonym catering till att bli en professionell skolrestaurang med en riktig kock – Tobias Bentley. Bok tre blev också en kokbok, Täby Enskildas nya kokbok, som vann pris. Och så nu, 2019, dags för bok nummer fyra. Den kommer att kosta 150 kronor varav 100 är tryckkostnaden och 50 oavkortat går till naturarvet.se. (Köp den direkt i skolan eller via Adlibris.)

Idén att göra ännu en bok föddes när vi funderade kring olika sätt att fira vårt 20-årsjubileum. Ganska snart föll tanken på att göra en jubileumsbok med historiska ambitioner kring vår utveckling bort. Så även idén att ge ut ännu en ren kokbok. Sakta men säkert landade vi i att ge ut något som skulle hålla över tid; en bok som går mera på djupet vad gällde våra värden, vår kultur och våra ambitioner. En bok som gav näring åt både kropp och själ. Det fick därför bli en bok som skulle kittla, utveckla och utmana flera sinnen. En bok som utforskar, problematiserar, resonerar och visar på de intrikata sambanden. Inte ännu en i serien självsäkra alster med ord som “sanningar” i titeln. Tvärtom, en bok som på riktigt och med verklig respekt belyser det komplexa i att arbeta med, bemöta och utveckla människor. En bok som betonar vikten av långsiktig slow-grow istället för kortsiktiga quick-fixar.

Titeln, Kultur och koriander – en tanke- och kokbok om utvecklingens umami, är inte bara en allittererande ordlek utan ett genuint försök att fånga bokens essens. Att vi strävar efter att vara en värde- och kulturstyrd organisation snarare än en regel- och detaljstyrd sådan är ingen nyhet. Koriandern blir en metafor för något som delar, kittlar, utmanar och engagerar. En symbol för vår skolas kultur att våga testa och utmana invanda föreställningar om hur saker och ting ska vara – eller hur de ska smaka. Att vår vilja till utveckling driver oss framåt är förstås en självklarhet. Att de oväntade kombinationerna av pedagogiska idéer i klassrummen liksom de kulinariska experimenten i köket leder oss till nya insikter som vi lär oss av ger oss lust och glädje. Vi känner passion och får så sakteliga fatt i smaksensationen, den svårfångade, som ger oss hänförelsen och känslan av flow i stunden. En upplevelse av pedagogisk umami.

Boken utforskar bland annat hur skolan som samhällsinstitution har förändrats. Det gäller oavsett vilket perspektiv vi anlägger: sedan 1842, sedan 1900-talets mitt eller sedan det nya årtusendet. Det är rimligt att påstå att skolans rörelse, utveckling, har gått från att vara auktoritär till att vara en auktoritet. Respekt är inte något som automatiskt åtnjuts utan något som förvärvas och förtjänas via långsiktigt och genuint relationsarbete. Oavsett alla olika yrken i skolans värld – positionerna – är de underordnade relationerna.

En bärande tanke i boken är övertygelsen om hur vi växer som individer genom alla möten. Hur våra tankar och idéer får näring. I det nyfikna och öppna bemötandet finns myllan där vi kan få energin att växa. I samtalen över en god bit mat knyts nya kontakter. Vi känner trivsel, trygghet och glädje. Vi mår bra. 

Jag hoppas att du blir lite sugen på vår nya bok – även om det kan tyckas aningen speciellt att vi som skola ger ut (ännu) en bok. För oss är det dock fullt logiskt – och lite knäppt – styrda som vi är av en passion för lärande!